Chartres – Een andere blik op de kathedraal – Mieke Mosmuller

 

Begin 2011 heb ik een aantal voordrachten gehouden over de gothische kathedraal als

beeld, als gestalte, als bouwwerk van het hart in een ‘omstulping’. Een aantal mensen

werd zo enthousiast over deze ideeën met betrekking tot met name de kathedraal van

Chartres, dat het initiatief werd genomen tot een reis naar ‘haar’ – Notre Dame de

Chartres – waar ik dan twee voordrachten zou houden, een over deze ideeën en een

andere over de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken vanaf de Griekse

tijd. In die ontwikkeling neemt de school van Chartres een heel belangrijke plaats in.

Zo zijn we in het voorjaar van 2013 naar Chartres gereisd, met een groep Belgische,

Nederlandse en zelfs Deense deelnemers. Het initiatief voor deze reis wekte in de

Duits sprekende kring van geïnteresseerden een zodanige belangstelling dat in 2014

opnieuw in het voorjaar een reis werd gemaakt, nu met Zwitserse, Duitse en ook

Nederlandse deelnemers. Naast de beide voordrachten maakten we in groepjes ook

een kleine reis langs de glas-in-loodramen in de kathedraal, om daar gewaar te worden

hoe, gaande van het ene venster naar het andere, bepaalde metamorfoserende

krachten werkzaam zijn. De twee Nederlandse en de twee Duitse voordrachten

(vertaald in het Nederlands) zijn in dit boek afgedrukt. Het zijn gesproken

voordrachten, niet voorgelezen maar origineel op dat moment uitgesproken en

naderhand uitgeschreven aan de hand van opnamen.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed