Bronnen van sociale kunst

Leo de la Houssaye

Samenleven wordt moeilijker. Het zal van onze sociale vermogens afhangen of wij een mense­lij­ke samenleving zullen weten te creëren. De benodigde vermogens beschrijft de auteur als sociale kunst.

Deze kunst vergt het uiterste van ons. We komen aan onze grenzen: sociale kunst is een drempel­kunst. Dat betekent dat de sociale werkelijkheid ons noopt tot geestelijke ontwikkeling.

In dit meesterwerkje toont de auteur hoe we bij de verschillende kunstvormen kunnen aankno­pen om de sociale opgaven tegemoet te treden.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis