Broederschap – Pleidooi voor verbondenheid – Frans Timmermans

Broederschap – Pleidooi voor verbondenheid – Frans Timmermans

Deze eeuw begon met een grote terroristische aanval op onze waarden en vrijheid. Veertien jaar

later vond weer een aanval plaats. Dit keer in Parijs, de stad die sinds de Verlichting symbool staat

voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Naast dit terrorisme kampen we met de

vluchtelingencrisis. Leven voelt zo langzamerhand als een pad vol valkuilen, waarbij onze blik

versmalt tot alleen nog die volgende stap. Maar zo komen we er niet. We moeten kijken, luisteren,

praten. Waarover kunnen we het in elk geval wél eens worden? Wat is het nut van grenzen, en het

gevaar van muren? Waarom zijn solidariteit, verbinding en vertrouwen zo belangrijk en hoe gaan we

dat in Europa goed met elkaar regelen? Er is veel misgegaan. We hebben te lang werkeloos

toegekeken. Hoog tijd voor broederschap.

De opbrengst van deze uitgave komt ten goede aan VluchtelingenWerk.

Frans Timmermans (1961) is vicevoorzitter van de Europese Commissie en was daarvoor twee jaar

lang minister van Buitenlandse Zaken. In 2014 werd hij verkozen tot Politicus van het Jaar. Dit

pamflet voltooide hij kort na het drama in Parijs.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis