Bewegen – Eerst in je lijf, dan de wereld in – Evelien van Dort

Bewegen – Eerst in je lijf, dan de wereld in – Evelien van Dort

Het kind beweegt vanaf het eerste moment in het leven. Het doet ervaring op over zichzelf en over

de omgeving. Al bewegend zijn leven ervaren heet sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek

coördineert de eigen waarnemingen met de lichaamsbewegingen. Bewegen en beleven vormen de

lichamelijke basis voor het leven en daar vraagt de auteur aandacht voor. Zij heeft dertig jaar

ervaring als fysiotherapeut voor kinderen en jongeren. Dat verbindt zij met zowel de reguliere

medische als de antroposofisch/holistische visie op gezondheid. Haar motivatie? Hoe breder de

sensomotorische ontwikkeling van het kind is, des te beter het kind zijn mogelijkheden kan benutten

op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis