Barstensvol leven – Een pleidooi voor vitale voeding – Petra Essink, Paul Doesburg

Barstensvol leven – Een pleidooi voor vitale voeding – Petra Essink,

Paul Doesburg

Vitaliteit is een populair woord. Je komt het tegen op de sportschool, bij de groenteboer, de huisarts,

de psychiater, in de landbouw en in de (voedings)wetenschap. Het trendy karakter van het begrip

heeft alles te maken met het ‘op de tocht staan’ ervan. De zorgelijke ontwikkeling van een hele serie

zogenaamde ‘welvaartsziekten’ en de achteruitgang van de vruchtbaarheid van onze

landbouwgronden zijn twee fenomenen die laten zien dat op veel levensgebieden een tekort aan

vitaliteit ervaren wordt.

Ondanks dat vitaliteit ‘in’ is, is het tot op heden wetenschappelijk gezien, een ‘ongrijpbaar’

fenomeen. Ook in de voedingswetenschap weet men er nog geen raad mee. Dit is volgens de auteurs

de reden dat de vraag –is biologische (dynamische) voeding  gezonder?-, niet eenduidig beantwoord

kan worden.

Wat is vitaliteit? Wat is vitale voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onderzoek en bepaal je

de vitaliteitswaarde van voeding? En wat doet vitale voeding met je gezondheid? Deze vragen komen

in dit boek aan bod, waardoor het mogelijk wordt om helder(der) over het levende aspect van

voeding te kunnen nadenken,  spreken en handelen. De verhalen van verschillende boeren, artsen,

een kok, bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschappers, allen pioniers en tevens

specialisten op het gebied van voedingsvitaliteit, laten zien hoe je vitaliteitsbevorderend bezig kunt

zijn met je voeding. Wat in al hun verhalen naar voren komt is dat vitaliteit een duidelijke relatie

heeft met veerkracht én met ‘de mate van’ authenticiteit van planten, dieren, mensen en

landbouwbedrijven. Dit inzicht brengt het antwoord op de vraag -is biologisch (dynamisch) gezonder

?-een stuk dichterbij!

Het erkennen, en vervolgens verzorgen van vitaliteitwaarde van onze voeding zou, volgens de

schrijvers van dit boek, wel eens van groot belang kunnen zijn voor de toekomstige gezondheid van

mensen, dieren, planten en de aarde.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner