Atlantis en Lemurië – Rudolf Steiner

Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar?

Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige be­schrij­ving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de Atlantische mens van ons bewustzijn ver­schilde.

Hoe zag Lemurië, de beschaving die zich vóór Atlantis op aarde bevond, eruit? Men gebruikte toen magische krachten; hoe ging dat in zijn werk?

De mens was aanvankelijk eenslachtig. Hoe en wanneer vond de splitsing in man en vrouw plaats? Steiner schetst de ontwikkelingen van de mensheid heel beeldend.

Voor lezers die ernst maken met onze voorgeschiedenis.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner