Atlantis en Lemurië – Rudolf Steiner

Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar?

Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige be­schrij­ving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de Atlantische mens van ons bewustzijn ver­schilde.

Hoe zag Lemurië, de beschaving die zich vóór Atlantis op aarde bevond, eruit? Men gebruikte toen magische krachten; hoe ging dat in zijn werk?

De mens was aanvankelijk eenslachtig. Hoe en wanneer vond de splitsing in man en vrouw plaats? Steiner schetst de ontwikkelingen van de mensheid heel beeldend.

Voor lezers die ernst maken met onze voorgeschiedenis.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed