Antroposofische geneeskunde – Corwin Aakster – Fleur Kortekaas

Antroposofische geneeskunde is een vorm van geneeskunde die de totaliteit van de mens centraal

stelt. In deze visie bestaat de mens niet alleen uit een lichaam, maar ook uit een ziel en geest,

oftewel het Ik. De grondlegger van de Antroposofie was de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner die

vooral in het eerste kwart van de vorige eeuw aan deze nieuwe visie op de-mens-in-zijn wereld

gestalte gaf. Daarbij wordt ook een verbinding gelegd tussen de menselijke ontwikkeling en

kosmische processen. In het kader van dit nieuwe denken ontwikkelden zich allerlei toepassingen,

zoals in de architectuur, de biodynamische landbouw en voeding, de (heil)pedagogiek, en dus ook in

de gezondheidszorg. De antroposofische geneeskunde gaat weliswaar uit van de gewone, reguliere

geneeskunde, maar verbreedt deze tot een totaal-visie op ziekte, gezondheid en zorg. Het ontstaan

van ziekte wordt in dit verband gezien als een verstoring van innerlijke krachten of evenwichten. Het

herstel en behoud van gezondheid staat echter centraal; de antroposofische geneeskunde men wil

de mens , het Ik, vrij maken van alle belemmeringen die zijn of haar optimale welbevinden of

geestelijke ontwikkeling  in de weg staan.

Antroposofische geneeskunde is het vijfde deel in de nieuwe AnkhHermes-serie Geneeswijzen in

Nederland. Eerder verschenen al Natuurgeneeskunde, Kruidengeneeskunde, Chinese geneeskunde en

Ayurvedische geneeskunde. De serie zal in de zomer van 2016 compleet zijn (12 delen) en omvat de

belangrijkste alternatieve geneeswijzen. Er is veel belangstelling voor alternatieve geneeswijzen, en

er is ook heel veel over te vinden op internet. Maar hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is?

AnkhHermes biedt met deze serie de meest up-to-dateinformatie, op een begrijpelijke manier

geschreven door medische professionals. Wegwijs in een uur!

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner