Antroposofie voor het hart – Rudolf Steiner

Antroposofie voor het hart – Rudolf Steiner

 

Vier voordrachten, die tot een beleven via het hart willen stimuleren.

– De mens is niet alleen een aards, sterfelijk wezen, maar heeft een relatie tot vele hiërarchische wezens: hij kan die relatie leren onderhouden en versterken.

– Dat kan hij ook met de natuurwezens om zich heen.

– En hij is als mens ingebed in het natuurlijke verloop van de jaargetijden, die een afspiegeling zijn van hogere wetmatigheden.

Steiners pleidooi om de antroposofie te leren zien als een aangelegenheid van het gevoel. Door een verdieping van ons gemoed kunnen we de juiste stemming voor sociale impulsen verwerven. Voor de noden van de ander.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner