Ahriman komt! – Rudolf Steiner

Ahriman – een duistere kracht in de wereld – wordt door Rudolf Steiner beschreven als een geestelijk wezen: de veroorzaker van onder meer psychische verharding en materialisme.

Ahriman bereidt zijn incarnatie op aarde voor. Hoe kunnen we dat herkennen? Wat staat ons te doen? En hoe werkt Ahriman in verband met de vier evangeliën?

Inzicht in de werking van Ahriman kan de mens sterk maken tegen zijn invloeden.

Ahriman komt, incarneert. Ahriman in vleselijke gedaante.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis