Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd -Joop van Dam

Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd -Joop

van Dam – Illustraties: Glas in lood vensters van Carlo Pietzner

Ruim vierhonderd jaar vóór Christus beschreef Gautama Boeddha hoe je via zijn achtvoudige pad je

interesse voor de wereld wakker kunt maken en liefde en meedogen kunt ontwikkelen. Rudolf

Steiner (1861-1925) gaf in zijn lezingen aan hoe dit achtvoudige pad gebruikt zou kunnen worden in

onze moderne tijd. Dit inspireerde Joop van Dam om hiermee met verschillende groepen mensen

intensief te werken. Al deze ervaringen zijn nu samengebracht tot een praktische gids voor iedereen

die aan deze ontwikkelingsthema’s zou willen werken.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis