Landbouw & voeding, Sociale Driegeleding

De Blauwe Bloem

Lange Steenstraat 52 B-9000 Gent

Werkgemeenschap voor Sociale Driegeleding

Boerhaavelaan 49, 8024 BG Zwolle


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner