Boekbesprekingen

‘HET CHRISTELIJKE UIT HET HOUT TEVOORSCHIJN SLAAN…’ – Judith von Halle

  Rudolf Steiner, Edith Maryon en de Christus-plastiek Over de betekenis van de Dornacher houtplastiek in de zin van de christelijk- esoterische scholingsweg. Over de geestelijke wezens die hierin voortdurend levend werkzaam zijn. Over het geestelijke en kunstzinnige wordingsproces van het werk. Over de karmische verbindingen van de kunstenaars, Rudolf Steiner en Edith Maryon, als […]

Ademloos – Een dubbele biografie – Christine Rats

Christine Rats (1951) heeft de Sociaal Pedagogische Opleiding Middelloo gedaan en is werkzaam geweest als groepsleidster in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. Ze is moeder van drie dochters en oma van vier kleinkinderen.   Christine wist al vroeg in haar puberteit dat ze ervaringen in zich droeg, die ze niet had meegemaakt. Ze had angsten […]

Advent – Alice Woutersen

Advent – Alice Woutersen Advent, de tijd van verwachting. Vier zondagen voor kerst maken we ruimte in ons hart en in ons huis om het kerstkind te verwelkomen. Welke innerlijke beweging kunnen we maken om het kerstkind, licht en liefde, te ontvangen? Hoe kunnen we de ander tegemoet treden? Misschien lukt het om je eigen […]

Ahriman komt! – Rudolf Steiner

Ahriman – een duistere kracht in de wereld – wordt door Rudolf Steiner beschreven als een geestelijk wezen: de veroorzaker van onder meer psychische verharding en materialisme. Ahriman bereidt zijn incarnatie op aarde voor. Hoe kunnen we dat herkennen? Wat staat ons te doen? En hoe werkt Ahriman in verband met de vier evangeliën? Inzicht […]

Al het goede komt in drieën. Het principe van drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner – Henk Verhoog

Door het werk van Rudolf Steiner loopt een rode draad die naarmate zijn leven vorderde steeds zichtbaarder werd: het is het principe van de drieledigheid. Mens en wereld berusten uiteindelijk op de oer-drieledigheid, de Heilige Triniteit van Vader, Zoon en Heilige Geest en dat is wat Rudolf Steiner op vele gebieden zichtbaar maakte. Gedurende ruim […]

Alcohol – Rudolf Steiner

Vóór of tegen alcohol? Dat komen we bij Rudolf Steiner niet tegen. Als je de innerlijke effecten van alcohol kent, kun je zelf beoordelen wat te doen. Deze voordracht beschrijft heel helder hoe alcohol binnenin de mens werkt. In kleine hoeveelheden. Maar ook de stevige drinker passeert de revue. Eveneens wordt het effect van alcohol […]

Angst – Rudolf Steiner

Steiner geeft ons handvatten om met angst en vrees om te gaan, om een menswaardig leven te bevorderen. De mens is een geestelijk wezen, dat in de bovenzinnelijke wereld vóór zijn geboorte en na zijn dood een bestaan als ziele-geestwezen doormaakt. In deze teksten worden, naast inzicht in angst, stimulerende impulsen gegeven – meer dan […]

Antroposofie – een inleiding – Ed Taylor

Antroposofie, wat is dat? De tijden veranderen. Wat de antroposofie is en wil, moet voor de tegenwoordige mens ook anders worden geformuleerd. Ze staat dichter bij het leven dan menigeen denkt: de werkelijkheid waarin we leven. Vanuit zijn rijke ervaring beschrijft Taylor de antroposofie – de wetenschap van de geest – op een verfrissend nieuwe […]

Antroposofie en het praktische leven – Rudolf Steiner

  Wat is de betekenis van de antroposofie? Dat zij de mens de weg tot inzicht in hogere werelden wijzen kan? Zeker. Maar daar kan het niet bij blijven. De antroposofie biedt ook inzicht in de vraagstukken van het dagelijkse, praktische leven. Want dáár wil de antroposofie tot bloei komen: in de grote vragen waarvoor […]

Antroposofie voor het hart – Rudolf Steiner

Antroposofie voor het hart – Rudolf Steiner   Vier voordrachten, die tot een beleven via het hart willen stimuleren. – De mens is niet alleen een aards, sterfelijk wezen, maar heeft een relatie tot vele hiërarchische wezens: hij kan die relatie leren onderhouden en versterken. – Dat kan hij ook met de natuurwezens om zich […]

Antroposofie voor jonge mensen – Rudolf Steiner

Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste wereldoorlog stroomt die jeugd ook de antroposofische beweging binnen. Als zij om een speciale voordrachtenreeks voor jonge mensen […]

Antroposofische geneeskunde – Corwin Aakster – Fleur Kortekaas

Antroposofische geneeskunde is een vorm van geneeskunde die de totaliteit van de mens centraal stelt. In deze visie bestaat de mens niet alleen uit een lichaam, maar ook uit een ziel en geest, oftewel het Ik. De grondlegger van de Antroposofie was de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner die vooral in het eerste kwart van de […]

Ascese – Rudolf Steiner

‘Ascese is als het werken aan sluimerende zielenkrachten.’ Wat is de betekenis van symbolische voorstellingen (rozenkruis) en meditatie? Wat betekenen zelfbehoud en zelfvernietiging? Wereldvreemde, onjuiste ascese veroorzaakt verzwakking van het lichaam; waarachtige ascese is versterking van de ziel. Over zin en onzin van het vegetarisme. En over foutieve ascese, ziekte en gezondheid. Een boekje voor […]

Atlantis en Lemurië – Rudolf Steiner

Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar? Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige be­schrij­ving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de Atlantische mens van ons bewustzijn ver­schilde. Hoe zag Lemurië, de beschaving die zich vóór Atlantis op aarde bevond, eruit? Men […]

Barstensvol leven – Een pleidooi voor vitale voeding – Petra Essink, Paul Doesburg

Barstensvol leven – Een pleidooi voor vitale voeding – Petra Essink, Paul Doesburg Vitaliteit is een populair woord. Je komt het tegen op de sportschool, bij de groenteboer, de huisarts, de psychiater, in de landbouw en in de (voedings)wetenschap. Het trendy karakter van het begrip heeft alles te maken met het ‘op de tocht staan’ […]

Beeldschermbeelden – Opvoeden in het digitale tijdperk – Edmond Schoorel

Beeldschermbeelden – Opvoeden in het digitale tijdperk – Edmond Schoorel  Bent u wel eens bezorgd over de avonturen van uw kinderen op het internet? Vraagt u zich wel eens af of u nog wel een geschikte opvoeder bent in deze snelle digitale wereld? Probeert u ook een evenwicht te vinden tussen modern en kritisch? Edmond […]

Beter! 21 opstellen voor de wereld van morgen – Rudolf Steiner

Uit de inleiding: We hadden hier een inleidend woord in gedachten waarin ongeveer betoogd zou worden dat het lezen van de opstellen die in deze verzameling zijn bijeengebracht, een taaie maar vruchtbare bezigheid is. Taai in de zin dat Rudolf Steiners geschreven teksten compact en vol inhoud zijn: ze zijn er slechts voor de aandachtige, […]

Bevallen op eigen kracht – Wat je zelf kunt doen om veilig en ongecompliceerd te bevallen – Wendy Schouten

Veilig en ongecompliceerd bevallen is gebruik maken van je eigen kracht! ‘Elke vrouw wil graag veilig en ongecompliceerd bevallen. Het belangrijkste daarbij is dat je  gebruik maakt van je eigen kracht en een sfeer creëert waarin vertrouwen en genieten centraal staan. Als je weet wat je zelf kunt doen om het natuurlijke proces van bevallen […]

Bewegen – Eerst in je lijf, dan de wereld in – Evelien van Dort

Bewegen – Eerst in je lijf, dan de wereld in – Evelien van Dort Het kind beweegt vanaf het eerste moment in het leven. Het doet ervaring op over zichzelf en over de omgeving. Al bewegend zijn leven ervaren heet sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek coördineert de eigen waarnemingen met de lichaamsbewegingen. Bewegen en beleven vormen de […]

Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven – Over vraagstukken van onze oorsprong – Ziel en vrijheid in ons georganiseerd bestaan

Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven – Over vraagstukken van onze oorsprong – Ziel en vrijheid in ons georganiseerd bestaan – Adriaan Bekman Adriaan Bekman verkent fundamentele levensvragen omtrent onze oorsprong, onze ziel en onze vrijheid. Deze verkenning voltrekt zich stap voor stap. Bronnen van 2500 jaar filosofie worden aangeboord. Daarna worden deze vragen verkend […]

Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls

Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls Joop van Dam Kunnen we inzichten verwerven die een appèl op ons doen om nieuwe wegen te zoeken: we willen onze moeder Aarde zo verzorgen en bewerken dat zij ons goed voedsel kan bieden, terwijl ze daar tegelijkertijd zelf ook ‘beter’ van wordt. En het mooie is dat je door […]

Blijf mij zien – Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk – Lieke Camerik e.a.

Blijf mij zien – Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk – Lieke Camerik e.a. In deze bundel vertellen vijf Kunstzinnig Therapeuten over hun dagelijks werk. Verschillende casussen geven een inkijk in de praktijk: Wat gebeurt er toch tijdens de sessies? Hun missie is kunstzinnige therapie zichtbaarder te maken in het werkveld van mensen met […]

Brei ze! Breien voor groot en klein – Marja de Haan

Brei ze! Breien voor groot en klein – Marja de Haan   Breien kan iedereen leren. Heb je de smaak te pakken, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. In dit boek beginnen we bij het begin: hoe leer ik breien. Maar we vertellen ook het verhaal van het schaap en de wol. En ten slotte kunnen […]

Broederschap – Pleidooi voor verbondenheid – Frans Timmermans

Broederschap – Pleidooi voor verbondenheid – Frans Timmermans Deze eeuw begon met een grote terroristische aanval op onze waarden en vrijheid. Veertien jaar later vond weer een aanval plaats. Dit keer in Parijs, de stad die sinds de Verlichting symbool staat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Naast dit terrorisme kampen we met de vluchtelingencrisis. Leven […]

Bronnen van sociale kunst

Leo de la Houssaye

Chartres – Een andere blik op de kathedraal – Mieke Mosmuller

  Begin 2011 heb ik een aantal voordrachten gehouden over de gothische kathedraal als beeld, als gestalte, als bouwwerk van het hart in een ‘omstulping’. Een aantal mensen werd zo enthousiast over deze ideeën met betrekking tot met name de kathedraal van Chartres, dat het initiatief werd genomen tot een reis naar ‘haar’ – Notre […]

Christelijke inwijding en rozekruisersinwijding

Christelijke inwijding en rozekruisersinwijding – Rudolf Steiner In vier voordrachten worden machtige beelden geschetst van de wezenskenmerken van de christelijke inwijding en waarin de inwijding van de moderne rozenkruisers daarvan verschilt. Wij in onze tijd kunnen een scholingsweg gaan. Hoe doen we dat? Wat zijn de gevaren, wat de fenomenen? O.a. over magie, de Steen […]

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers – Rudolf Steiner

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers – Rudolf Steiner   De rozenkruisers en hun stichter Christian Rosenkreutz hebben veel misverstanden opgeroepen. Deze uitgebreide verzameling voordrachten en fragmenten geeft ons een uitstekend beeld van de individualiteit van Christian Rosenkreutz, zijn diverse levens in Europa, wat zijn taak was en wat zijn verbinding is met de antroposofie. – […]

Christustaferelen

Trees Zwetsloot

Code Mens – Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Code Mens – Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw Jonas van der Sloot en Bart Keer   ”Willen samenwerkingsprojecten van de kunsten in de eenentwintigste eeuw werkelijk een vernieuwende, impulserende werking hebben, dan vraagt dat veel van de kunstenaars. De kunstenaar moet in de wereld staan, zijn ego overwinnen en de […]

De Balkan is geen oorlog waard! – Raspoetin, Rusland en de Eerste Wereldoorlog – De moordaanslag van 12 juli 1914 – Ton Jansen

‘De Balkan is geen oorlog waard!’ – Raspoetin, Rusland en de Eerste Wereldoorlog – De moordaanslag van 12 juli 1914 – Ton Jansen Zo bekend als de moord op Raspoetin van eind december 1916 bij velen is, zo onbekend is de moordaanslag die op 12 juli 1914 op deze befaamde Russische ‘monnik’ werd gepleegd, op […]

De beelden

Doorlie Gerdes

De bijen

Rudolf Steiner

De christologische grondslagen van de Kerstconferentie

De christologische grondslagen van de Kerstconferentie Sergej O. Prokofieff – Peter Selg ‘De antroposofische geesteswetenschap … strekt als het ware de handen van beneden naar boven uit, om de van boven naar beneden uitgestrekte handen van Michaël te pakken. Want daar kan de brug worden gevormd tussen de mensen en de goden.’ ‘In vroeger tijden […]

De elektronische dubbelganger

De elektronische dubbelganger Rudolf Steiner Rudolf Steiners woorden uit 1917 over intelligente machines hebben een profetisch werking. Hij plaatst dit fenomeen in een groter verband dat duidelijk maakt voor wat voor een taak wij mensen zijn geplaatst. Vooral in een tijd waarin de mens voortdurend blootgesteld is aan krachten van elektriciteit en magnetisme. Voor de […]

De genezende kracht van vergeving – Hans Stolp

  Mensen doen elkaar veel leed. Wie leed aangedaan is, komt voor de vraag te staan hoe je daarmee om kunt gaan. Het leed verdringen? Slachtoffer zijn en blijven? Of de weg naar vergeving zoeken? Vergeven kan betekenen: helen. Zowel degene die vergeeft als degene die vergeven wordt kunnen weer ‘heel worden’ als er werkelijke […]

De geschenken van de bijen – Karsten Massei

De geschenken van de bijen – Karsten Massei Bijen zijn wezens van de overgang. Ze staan tussen de werelden in. Wat over hun wezen kan worden waargenomen onder aardse omstandigheden, is slechts een deel van het geheel. Ze doen hun werk niet alleen voor de aarde. Ze doen het ook voor de ziel van de […]

De glasvensters van het Goetheanum – Jonas van der Sloot

De glasvensters van het Goetheanum – Jonas van der Sloot De glasvensters van het Goetheanum worden in deze ABC Wegwijzer beschreven als een toegang tot de spirituele wereld. Met behulp van ons dagelijks bewustzijn kunnen we via de vensters naar binnen én naar buiten kijken – ook in spirituele zin. Jonas van der Sloot neemt […]

DE HOUTPLASTIEK VAN HET GOETHEANUM – Judith von Halle, John Willkes

DE HOUTPLASTIEK VAN HET GOETHEANUM – Judith von Halle, John Willkes ‘De mensheidsrepresentant tussen Lucifer en Ahriman’ ‘Als iets waarin alles samengevat is wat er aan vormen leefde, en wat ooit gezegd of kunstzinnig gevormd kon worden in het Goetheanum, zou een negen meter hoge plastische groep uit hout dienen waarin de mensheidsrepresentant als Christus […]

De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik

De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik – Lezing van 31 maart 2011 in Bologna ter gelegenheid van het eeuwfeest van Rudolf Steiners ‘Bologna-voordracht’ –  Sergej O. Prokofieff

De karmaoefening voor de dag

De karmaoefening voor de dag Rudolf Steiner Van Steiners karmaoefeningen is deze wel de meest centrale en praktische. We kunnen een relatie vinden tot karmisch met ons verbonden mensen. Ook ons eigen karma is via deze weg te onderzoeken. De techniek van het karma wordt hier helder beschreven. Deze karmaoefening is ook in een groep […]

De kunst om gelukkig te leven

Mary Claire O’Neal

De leerlingen van Christus – Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen – Judith von Halle

De leerlingen van Christus – Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen – Judith von Halle De twaalf apostelen: de eenvoudige mannen uit Palestina? – De lichamelijke stamboom van de mensheid, van de apostelen en van Jezus van Nazareth; – Het keerpunt van de mensheidsontwikkeling: de twaalf apostelen als stamvaders van onze geestelijke stamboom; – […]

De lijkwade van Turijn – Doodskleed van Jezus – Doopkleed van Christus – Danielle van Dijk

De lijkwade van Turijn – Doodskleed van Jezus – Doopkleed van Christus – Danielle van Dijk   De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de […]

De Mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van aarde en mensheid – Sergej O. Prokofieff

De Mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners  houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van aarde en mensheid – Sergej O. Prokofieff Na een lange voorbereidingstijd is begin oktober eindelijk het boek van Sergej Prokofieff over de Mensheidsrepresentant verschenen, een bijzondere uitgave. Het boek bevat 15 korte hoofdstukken waarin Rudolf Steiners houten beeldengroep telkens van een andere […]

De Mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van aarde en mensheid – Sergej O. Prokofieff

De Mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners  houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van aarde en mensheid – Sergej O. Prokofieff Na een lange voorbereidingstijd is begin oktober eindelijk het boek van Sergej Prokofieff over de Mensheidsrepresentant verschenen, een bijzondere uitgave. Het boek bevat 15 korte hoofdstukken waarin Rudolf Steiners houten beeldengroep telkens van een andere […]

De nacht onze beste bondgenoot – Wilsmens – hoofdzaak – Vrijschoolpedagogie – Hugo Pronk en Jacques Meulman

De nacht onze beste bondgenoot – Wilsmens – hoofdzaak – Vrijschoolpedagogie – Hugo Pronk en Jacques Meulman Wie ontwaakt heeft geslapen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de mens wanneer hij slaapt? Zijn lichaam ligt in bed; waar bevindt zich zijn wezen? Overdag voeden we de kinderen op, 's nachts verwerken zij wat ze hebben […]

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum – Judith von Halle

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum – Judith von Halle   Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door […]

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a. Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging voor religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven […]

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a. Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging voor religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven […]

De schepping – toeval of bedoeld? – Margarete van den Brink

De schepping – toeval of bedoeld? – Margarete van den Brink   Hoe is de schepping ontstaan? Is het door ’dom toeval’ of door de werkzaamheid van een hoger, ordenend, scheppend principe? In deze brochure laat de schrijfster zien hoe de ontwikkeling van mens en wereld zowel in materiële zin als in spirituele zin beschreven […]

De Tempeliers – Deel 2 – Judith von Halle

De Tempeliers – Deel 2 – Judith von Halle   Na de voorbereidende beschrijving van het eerste en derde onderdeel van de inwijdingsritus van de tempeliers wordt hier het tweede onderdeel van het driedelige ritueel beschreven. Het vormt – zowel in de onderhavige presentatie alsook in de historische realiteit – de kern waaromheen zich het […]

De tempeliers –de graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers – Deel 1 – Judith von Halle

De tempeliers –de graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers – Deel 1 – Judith von Halle In een inleidend overzicht wordt het wezen van de heilige graal beschouwd, met het oog op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de mens. Het graalchristendom dat uit deze ontwikkeling voortkwam, werkte tot het einde […]

De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst – Sergej O. Prokofieff

De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst  – Sergej O. Prokofieff In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische Wederkomst van verschillende kanten, waarbij hij onder andere ingaat op de kosmische aspecten van dit gebeuren, de betekenis voor het ‘ik’, de rol van de diverse wezens die Christus […]

De vier basiszintuigen – Over de vier basiszintuigen of wilszintuigen – Een inleiding en een bloemlezing voor ouders, opvoeders en kleuterleid(st)ers – Lode Claessen

Het komt er op aan de mens te helpen zijn weg in de wereld in waarheid te gaan. Zo dat het heen en weer bewegen tussen wereld en mens tot een voldragen bestaan wordt opgebouwd, waarin de menselijke persoon staande blijft. Tot heil van zichzelf en de gemeenschap. Het komt op ge-waar-wordingen aan, die kunnen […]

De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur – Wolter Bos

De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur – Wolter Bos Het verloop van het jaar is een eenheid van geestelijke en natuurlijke processen. In vier grootse hoofdstukken leidt Wolter Bos ons door het jaar en door de veranderingen in natuur en mens. Hoe kunnen we toegang krijgen tot de Christus vanuit het natuurgebeuren […]

De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur – Wolter Bos

De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur – Wolter Bos   Het verloop van het jaar is een eenheid van geestelijke en natuurlijke processen. In vier grootse hoofdstukken leidt Wolter Bos ons door het jaar en door de veranderingen in natuur en mens. Hoe kunnen we toegang krijgen tot de Christus vanuit het […]

De vrijekleuterklas – Loïs Eijgenraam

De vrijekleuterklas – Loïs Eijgenraam Spel en spelen, nabootsing, gewoonte vorming, gemengde groepen, eerbied, ambachten, jaarfeesten, herhaling, sprookjes, natuurlijke materialen, de overgang naar klas 1, seizoenentafel… De vrijescholen groeien in Nederland. Het aantal kleuterklassen neemt toe. Dit boek wil voorzien in een behoefte van ouders en andere belangstellenden aan achtergrondinformatie over vrijekleuter klassen. Er wordt […]

De vrijheidsimpuls van de Islam

John van Schaik, Christine Gruwez, Cilia ter Horst

De weg naar vrijheid

De weg naar vrijheid Margarete van den Brink Is de mens vrij of onvrij? Onvrij, antwoordt de wetenschap, want we worden overwegend door onze genen bepaald. Toch kunnen we vrij worden, schrijft Margarete van den Brink in dit boek. Onze menselijke geest stelt ons namelijk in staat zelf waarheid te vinden en bewuste keuzes te […]

De wereld in mijn handen – Beeldige hand- en vingerversjes + dvd

De wereld in mijn handen – Beeldige hand- en vingerversjes + dvd Kristien Dieltiens met illustraties van Milja Praagman Kristien Dieltiens verzamelde de mooiste vingerversjes, handspelen en beeldende liedjes voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Ze schreef bovendien een heleboel nieuwe handversjes, die een rijke aanvulling vormen op klassiekers als ‘Naar bed naar bed […]

De wilde stad – ontdek wat je allemaal kunt doen in de stad – Schofield Jo en Danks Fiona

De wilde stad – ontdek wat je allemaal kunt doen in de stad – Schofield Jo en Danks Fiona Ook als je in de stad woont, hoef je je niet te vervelen. Dit boek laat je zien dat je buiten veel plezier kunt hebben met de wilde plekken bij jou in de buurt. Je gaat […]

De wordende mens: een wonder! Een ouderavond met Rudolf Steiner – Rudolf Steiner

De wordende mens: een wonder! Een ouderavond met Rudolf Steiner – Rudolf Steiner “We zouden willen dat er een atmosfeer van liefde leeft in iedere klas en dat vanuit deze atmosfeer van liefde les mag worden gegeven.” Rudolf Steiner over het wonder van de ontwikkeling van het kind, de band tussen ouders en kind en over […]

De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van de wereld – Samuel Jonas van der Sloot

De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van de wereld – Samuel Jonas van der Sloot De rozenkruiserzegels geven in de vorm van zeven afbeeldingen een samenvatting van de Openbaring van Johannes. Rudolf Steiner introduceerde de zegels in de antroposofische beweging op het congres van de Theosofische Vereniging, dat in 1907 plaatsvond in […]

De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van de wereld – Samuel Jonas van der Sloot

De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van de wereld – Samuel Jonas van der Sloot De rozenkruiserzegels geven in de vorm van zeven afbeeldingen een samenvatting van de Openbaring van Johannes. Rudolf Steiner introduceerde de zegels in de antroposofische beweging op het congres van de Theosofische Vereniging, dat in 1907 plaatsvond in […]

Dementie en ik – Marko van Gerven, Christina van Tellingen e.a.

Dementie en ik – Marko van Gerven, Christina van Tellingen e.a. Dementie of neurocognitieve stoornis (zoals dementie in het nieuwe classificatiesysteem voor de psychiatrie (DSM-5) genoemd wordt) is in meerdere opzichten een complex ziektebeeld: voor de patiënt en diens naastbetrokkenen vanwege het verlies van cognitieve vermogens, gedragsproblemen en afhankelijkheid van anderen. Voor de arts, die […]

Dichterbij de bij – Alma Huisken

Dichterbij de bij – Alma Huisken Dichter bij de bij is het fascinerende bijenboek van Alma Huisken, groenauteur, bio-tuinier en -imker. Als je ook maar iets voor bijen voelt zit je met dit boek helemaal goed: het is een bruisende bron van kennis en wijsheid over het bijenleven. Of je nu imker bent, imker wilt […]

Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner – In München 1910 bis 1913 – Wilfried Hammacher

  Dieses Buch hat drei Gesichter. Einmal möchte es ein Handbuch zum Nachschlagen sein; zum andern lädt es zu gemeinsamer Anstrengung ein, gedanklich-künstlerisch, künstlerisch- gedanklich in das Mysterium dieses ersten Dramas der Wiederverkörperung und seine Uraufführungen einzudringen; und drittens ist es ein Roman, der das Unvorstellbare dieses geschichtlichen Ereignisses, soweit das aus der zeitlichen Entfernung […]

Digitale dementie – Hoe wij ons verstand kapotmaken

Digitale dementie – Hoe wij ons verstand kapotmaken Manfred Spitzer Wij klikken ons geheugen weg Wie vandaag wordt geboren zal een kwart van zijn leven achter een beeldscherm doorbrengen. Ons denkwerk wordt overgenomen door de computer, internet en de smartphone. Kinderen besteden twee keer zoveel tijd aan sociale media als ze doorbrengen op school en […]

Dionysius de Areopagiet – Verzamelde werken

De raadselachtige Dionysius heeft vanaf de zesde eeuw filosofie en theologie in Oost en West beïnvloed. Neoplatonisme en christelijke traditie smeedde hij naadloos aaneen. Zijn Negen Engelenkoren werden en worden altijd weer uitgebeeld. Kerkbouw en iconenkunst weerspiegelen zijn gedachten. Gebrandschilderde kerkramen breken, voortbouwend op Dionysius, het licht in talloze verbeeldingen om ons vandaar mee omhoog […]

Drie bokjes brutaaltjes – Verhalen en sprookjes

Bronja Zahlingen, Freya Jaffke, illustraties: Jan Jutte

Ecologie en wet – naar een nieuwe balans tussen recht, ecologie en samenleving – Fritjof Capra en Ugo Mattei

Ecologie en wet – naar een nieuwe balans tussen recht, ecologie en samenleving – Fritjof Capra en Ugo Mattei   Natuurlijke hulpbronnen waren ooit gemeenschappelijk bezit dat aan ‘niemand’ en tegelijk aan ‘iedereen’ toebehoorde. Deze oude denkwijze verdween geleidelijk aan toen de op de gemeenschap gebaseerde rechtspleging verdween om plaats te maken voor gecodificeerde wetten […]

Economie – De wereld als één economie – Rudolf Steiner

Economie – De wereld als één economie – Rudolf Steiner Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het esoterisch christendom, karma en reïncarnatie en met het ontwikkelen van inzichten die o.m. hebben geleid tot de vrijescholen, de antroposofische geneeskunde, organische architectuur of de biologisch-dynamische landbouw. De ‘onbekende Rudolf Steiner’ […]

Een – betere – wereld voor kinderen

Christopher Clouder, Werner Govaerts, Michiel Matthes

Een leerschool van liefde – Maria Magdalena in het evangelie van Johannes – Hans Lemmens

Een leerschool van liefde – Maria Magdalena in het evangelie van Johannes – Hans Lemmens Onlangs erkende de paus dat Maria Magdalena een apostel van Jezus was. Een dappere uitspraak, maar het feit stond al eeuwen lang openlijk vermeld in het evangelie van Johannes. Hans Lemmens vertelt wat er nog meer over Maria Magdalena vermeld […]

Een leven uit de twintigste eeuw – Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf – Edy de Munck

Een leven uit de twintigste eeuw – Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf – Edy de Munck In een heel beperkte oplage verscheen onder ons imprint Adventum. Het gaat om de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast […]

Een vorm van beschaving

Klaas van Egmond

Eenoog in het land van de blinden – de herontdekking van aether

Eenoog in het land van de blinden – de herontdekking van aether; naar het leven van Viktor Schauberger Reinout Guépin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Kortstondig wordt hij wereldberoemd. Jaloerse wetenschappers verklaren hem […]

Eenvoudig opvoeden

 Kim John Payne

Elektrosmog – De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden – Jan van Gils

Elektrosmog – De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden – Jan van Gils We zijn dag en nacht omgeven door elektrische en draadloze apparaten, wat we vaak vergeten. Omdat we gebrekkige informatie krijgen en door gebruiksgemak weten we maar weinig van de effecten. Wat doen zenderstraling (mobieltjes), WiFi en babyfoon met jou? En […]

Elektrosmog – De werking en risico’s van elektroma­gne­ti­sche straling en velden – Jan van Gils

Elektrosmog – De werking en risico’s van elektroma­gne­ti­sche straling en velden – Jan van Gils We zijn dag en nacht omgeven door elektrische en draadloze apparaten, wat we vaak vergeten. Omdat we gebrekkige informatie krijgen en door gebruiksgemak weten we maar weinig van de effecten. Wat doen zenderstraling (mobieltjes), WiFi en babyfoon met jou? En […]

En als Hij niet was opgestaan… – de Christus- stadia op de weg naar de geestelijke mens –

‘En als Hij niet was opgestaan…’ – de Christus- stadia op de weg naar de geestelijke mens – Judith Von Halle

Europese mysteriën en ingewijden – Rudolf Steiner

Europese mysteriën en ingewijden – Rudolf Steiner In de mysteriën heerste de diepste geheimhouding. Op mysterieverraad stond de doodstraf. Nu de tijd van openbaarmaking is aangebroken, kan de ingewijde via de geesteswetenschap de mysterie- inhoud onthullen. In deze voordrachten schetst Steiner de 'kring van twaalf' met de dertiende die onder hen woonde. Hij beschrijft wat […]

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek – Judith von Halle en de antroposofische christologie – Helmut Kiene

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek – Judith von Halle en de antroposofische christologie – Helmut Kiene   De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie. Het onderzoekt […]

Feeën en nimfen van sprookjeswol – Christiane Schäfer

Feeën en nimfen van sprookjeswol – Christiane Schäfer In dit boek vind je talrijke artistieke ontwerpen voor delicate feeën, nimfen en andere personages uit de familie van de natuurwezens gemaakt van zachte en kleurrijke sprookjeswol. Christine Schäfer legt in gemakkelijk te begrijpen instructies en door middel van talrijke illustraties uit hoe je deze fantasierijke creaties […]

Filosofie van het Ik – Het drievoudige Ik als filosofie van de vrijheid – Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde – Roland van Vliet

Filosofie van het Ik – Het drievoudige Ik als filosofie van de vrijheid – Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde – Roland van Vliet In onze tijd worden de menselijke geest, het bewustzijn en het Ik geïdentificeerd met het brein. De filosoof Roland van Vliet beschrijft in een cultuurkritische analyse de drievoudige reductie […]

Filosofie van het Ik – Het drievoudige Ik als filosofie van de vrijheid – Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde – Roland van Vliet

Filosofie van het Ik – Het drievoudige Ik als filosofie van de vrijheid – Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde – Roland van Vliet In onze tijd worden de menselijke geest, het bewustzijn en het Ik geïdentificeerd met het brein. De filosoof Roland van Vliet beschrijft in een cultuurkritische analyse de drievoudige reductie […]

Gebruik je hersens! – Arie Bos

Gebruik je hersens! – Arie Bos Voor de meeste boeken o ver hersenen moet je een universitaire of tenminste een voortgezette opleiding hebben gevolgd om ze te kunnen lezen. Dat geldt ook voor zijn eigen boeken, bedacht Arie Bos. Terwijl hij eigenlijk vond, dat iedereen zou moeten kunnen lezen wat hij daarin beweert. Daarom besloot […]

GENEZEN, DIALOOG TUSSEN LICHAAM EN ZIEL – Bob Witsenburg

Deze praktische gids van Bob Witsenburg, een leven lang arts vanuit een holistische visie, zet uiteen hoe ziel en lichaam elkaar bepalen, en hoe gezondheid het resultaat is van de juiste verhouding tussen die twee. Witsenburg behandelt een groot aantal aandoeningen, als burn-out, dementie, diabetes, slaapstoornissen, migraine en veel andere. Zowel vanuit regulier oogpunt als […]

Gewoonten in de opvoeding van het kleine kind

Gewoonten in de opvoeding van het kleine kind Cornelis Boogerd Ieder mens draagt een heel pakket van gewoonten met zich mee. Ook groepen mensen delen na verloop van tijd een aantal gewoonten met elkaar. Dat geldt voor een gezin, een klas met kinderen, of ook voor een heel volk. Meestal denk je niet erg na […]

Gezond hechten – Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld – Eijgenraam Loïs

Gezond hechten gaat over de verbinding die het (jonge) kind aangaat met zichzelf en de wereld. Een verbinding aangaan met het eigen lichaam is de basis om als kind een relatie aan te kunnen gaan met zichzelf, de ouder(s), andere opvoeders als de peuterleidster, meester op school, leraar op de middelbare school, vriendjes, dieren, planten, […]

Gezond oordelen

Rudolf Steiner

Gezondmakend onderwijs – Rudolf Steiner

Gezondmakend onderwijs – Rudolf Steiner Wat is de ziekmakende en wat de gezondmakende werking van opvoeding en onderwijs voor de volwassen leeftijd? Steiner schetst wat de gevolgen zijn van juist of verkeerd pedagogisch handelen. Vanuit jarenlang psychologisch onderzoek is allang bekend dat ervaringen uit de kindertijd en jeugd de oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en […]

Graalschrift Nr.18: Spiritualiteit en sociale hulpverlening – Gahmuret in Bagdad

Graalschrift Nr.18: – Spiritualiteit en sociale hulpverlening – Gahmuret in Bagdad Adam Bittleston, Dick Koelman Van 1987 tot 1995 verscheen een klein tijdschriftje, Graalschrift, waarin vele verschillende artikelen over -meestal- Wolfram von Eschenbach’s Parzival of de Graal werden gepubliceerd. De 19 destijds verschenen afleveringen zijn allemaal uitverkocht maar… we vonden nog een klein doosje met […]

Grenservaringen – Christuservaringen

Grenservaringen – Christuservaringen Siegwart Knijpenga Er lijkt vanaf de vorige eeuw een kentering in het menselijk bewustzijn plaats te vinden. Alsof er naast de zintuiglijke indrukken ruimte gaat ontstaan voor indrukken van hogere aard. Steeds meer mensen nemen overledenen waar, kinderen die geboren gaan worden en wezens die zij herkennen als hun engel. Maar ook […]

Helderziendheid – Rudolf Steiner

Helderziendheid – Rudolf Steiner In ieder mens sluimeren vermogens die hem in staat stellen zich inzicht te verwerven in hogere, onzichtbare werelden. Door oefening kan hij die vermogens ontwikkelen. Steeds meer mensen ontdekken het helderziende vermogen. Wat gebeurt er binnen in een helderziende mens? En bestaat er ook ‘natuurlijke helderziendheid’? Steiner beschrijft de kenmerkende verschillen […]

Hemelse roos

Mieke Mosmuller

Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd -Joop van Dam

Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd -Joop van Dam – Illustraties: Glas in lood vensters van Carlo Pietzner Ruim vierhonderd jaar vóór Christus beschreef Gautama Boeddha hoe je via zijn achtvoudige pad je interesse voor de wereld wakker kunt maken en liefde en meedogen kunt ontwikkelen. Rudolf Steiner (1861-1925) gaf in zijn lezingen aan hoe […]

Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd -Joop van Dam – Illustraties: Glas in lood vensters van Carlo Pietzner

Het achtvoudige pad – menskundig beschouwd –Joop van Dam – Illustraties: Glas in lood vensters van Carlo Pietzner   Ruim vierhonderd jaar vóór Christus beschreef Gautama Boeddha hoe je via zijn achtvoudige pad je interesse voor de wereld wakker kunt maken en liefde en meedogen kunt ontwikkelen. Rudolf Steiner (1861-1925) gaf in zijn lezingen aan […]

Het Bijbelse scheppingsverhaal – Rudolf Steiner

Het Bijbelse scheppingsverhaal – Rudolf Steiner Het scheppingsverhaal uit de Bijbel staat voor veel mensen haaks op het moderne natuurwetenschappelijke beeld van de evolutie. Rudolf Steiner maakt in deze voordrachten duidelijk dat je aan het begrip evolutie ook een spirituele invulling kunt geven en dat de Bijbel de schepping van de aarde beschrijft als een […]

Het brein

Rudolf Steiner

Het gespiegelde Ik

Rudolf Steiner

Het geweten

Rudolf Steiner

Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven – Christiane Kutik

Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven – Christiane Kutik Hoe geef je je kinderen een goede leidraad mee voor het leven? De wereld is zo divers, iedereen vindt wat anders en er worden veel vraagtekens gezet achter normen en waarden. Hoe geef je je kind een […]

Het hele jaarFEESTEN – Thuis jaarfeesten vieren in de herfst en winter met Lisa Wade en Daan Rot

Het hele jaarFEESTEN – Thuis jaarfeesten vieren in de herfst en winter met Lisa Wade en Daan Rot Een boek over hoe je dat nu doet, Sint Maarten op tijd voorbereiden, iets origineels hebben voor Sinterklaas zonder dat je van alles vergeet en ondertussen je kinderen op tijd naar school brengen en werken en eten […]

Het jaar van de ziel – Adriaan Bekman

Het jaar van de ziel – Adriaan Bekman Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke dagelijkse bestaan. […]

Het kwaad als uitdaging – Oorsprong – Werking – Verlossing

Bastiaan Baan, Christine Gruwez, John van Schaik  

Het laatste avondmaal – Adriaan Bekman

Het laatste avondmaal – Adriaan Bekman Het laatste avondmaal  beschrijft de laatste fase in het leven van een oudere man. Onvrijwillig opgenomen in een verzorgingstehuis ervaart hij de radicale vervreemding en moet hij zijn leven loslaten. Dan gaat hij over de drempel en komt in een andere wereld. Daar kan hij zijn leven verwerken en komt […]

Het lichtbaken van 1917 – Schets van de drieledigheid van de mens – Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving – Rudolf Steiner, met een inleiding van Wilbert Lambrechts

Het lichtbaken van 1917 – Schets van de drieledigheid van de mens – Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving – Rudolf Steiner, met een inleiding van Wilbert Lambrechts Dit boek bevat twee primeurs: de eerste vertaling van het fragment uit Von Seelenrätseln waarin Ru dolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van het menselijke lichaam in […]

Het Michaël-mysteriën – Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël- imaginatie en de euritmische weergave daarvan – Sergej O. Prokofieff

  Sergej Prokofieffs laatste boek, over het thema dat hem in feite heel zijn leven heeft beziggehouden: het Michaël-mysterie, zoals Rudolf Steiner dat pas na de Kerstconferentie in zijn volle omvang kon openbaren, zowel in de karma-voordrachten en de ‘Michaël-brieven’ (‘Leitsätze’) als in de majestueuze Michaël-imaginatie waarmee hij op 28 september 1924 zijn laatste voordracht […]

Het Michaëlsfeest

Het Michaëlsfeest Zonnejaargroep (Alice Woutersen e.a.) Michaël is de aartsengel die ook tijdgeest is: in onze tijd begeleidt en inspireert hij de mensheid. Met het vieren van het Michaëlsfeest spreken we onze moedskrachten aan en de wil om het goede te doen. Michaëls strijd met de draak is daarin een voorbeeld. De veelzijdige inhoud van […]

Het mysterie leiderschap – Adriaan Bekman

Het mysterie leiderschap – Adriaan Bekman Leiderschap is een mysterie, een gemeenschapsmysterie. Het is verbonden met de oeroude vragen naar onze oorsprong, onze ziel, onze vrijheid of voorbestemd zijn, morele vragen. Leiderschap raakt het hart van het bestaan. Het is een existentieel vraagstuk, een existentieel proces waarin wij als mens kunnen opstaan. Ieder van ons […]

Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie

Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie Sergej O. Prokofieff Na een lange en intensieve periode van voorbereiding is Sergej Prokofieffs belangrijke boek over Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie verschenen. De Duitse uitgave hiervan werd in 2008 gepubliceerd. In dit boek gaat Prokofieff diep op […]

Het nieuwe borstvoeding boek – Stefan Kleintjes en Gonneke van Veldhuizen

Het nieuwe borstvoeding boek – Stefan Kleintjes en Gonneke van Veldhuizen Het Nieuwe Borstvoeding Boek is een makkelijk leesbaar boek. Het biedt ouders van kinderen die zich aan de borst voeden of willen gaan voeden, -en zeg nou eerlijk: welk kind wil dat niet?- handvatten om van die borstvoeding een geslaagde fijne periode te maken. […]

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven. Het is geschreven in een toegankelijke taal, die zowel recht doet aan de directe stijl als aan de spirituele inhoud van het Griekse origineel. Het geheel is geïllustreerd door de Nederlandse kunstenares Sonia van der Klift. Het Nieuwe Testament bestaat […]

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven. Het is geschreven in een toegankelijke taal, die zowel recht doet aan de directe stijl als aan de spirituele inhoud van het Griekse origineel. Het geheel is geïllustreerd door de Nederlandse kunstenares Sonia van der Klift. Het Nieuwe Testament bestaat […]

Het poppentheater

Maija Baric, illustraties: Kristiina Louhi

Het slecht weer boek – Ontdek wat je allemaal kunt doen in regen, wind en sneeuw –

Het slecht weer boek – Ontdek wat je allemaal kunt doen in regen, wind en sneeuw – Jo Schofield, illustraties: Fiona Danks  

Het strandboek – Ontdek wat je allemaal kunt doen bij meren, rivieren en aan zee – Jo Schofield, Fiona Danks

  Het strand biedt eindeloos veel gelegenheden om te spelen en om avonturen en plezier te beleven, of het nu aan zee is of langs meren en rivieren. Creëer je eigen avonturen door een stroom af te dammen of strandfeestjes te verzinnen. Bedenk leuke spelletjes zoals stenen torens bouwen of ballenbanen maken. Gebruik je fantasie […]

HET ZIEKTEBEELD DEMENTIE – Judith von Halle

HET ZIEKTEBEELD DEMENTIE – Judith von Halle 95 pagina’s – Prijs € 10,00 – ISBN 9789491748264 Antroposofische gezichtspunten Het begrijpen van het mensenwezen, niet alleen door de uiterlijke zintuigen maar ook door bovenzinnelijke waarneming, zal de therapiemogelijkheden van ziekten in de toekomst grote diensten kunnen bewijzen, omdat daarmee een beter onderzoek naar de juiste oorzaken […]

Hoe de kleine engel op aarde kwam

Hoe de kleine engel op aarde kwam Hilda Herklotz ´Er was eens een kleine engel die alles wat er in de hemel is, gezien had. Daarom keek hij maar eens tussen de wolken door of er verderop misschien ook nog iets was. ‘Oh’, riep hij opeens, ‘Wat is dat daar beneden dat zo groot en […]

Hoe vind ik de Christus? – Rudolf Steiner

Hoe vind ik de Christus? – Rudolf Steiner In onze tijd wordt het Christus-wezen geclaimd door allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke instanties. Maar willen we toegang krijgen tot dat Christus-wezen? Steiner schildert de noodzaak voor de moderne mens om de Christus te beleven. Dat zal een avontuurlijke tocht zijn. Hij beschrijft ook welke valkuilen je op […]

Houden van de aarde

Michiel Rietveld

Ik doe wat ik wil! – Vrijheidsfilosofie voor jongeren

Ik doe wat ik wil! – Vrijheidsfilosofie voor jongeren Mieke Mosmuller Vrijheidsfilosofie voor jongeren – en voor iedereen die ontwikkeling zoekt. Je wilt doen wat je zelf wilt, je zoekt de vrijheid van alle plicht, dwang, regels – en wordt er toch steeds weer in gevangen. Bestaat de vrijheid wel? In dit boek word je […]

In de middag van het leven – Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd –

In de middag van het leven – Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd – Gabriël Prinsenberg Het is een bekend gezegde: iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Bij de term oud zijn hebben we allerlei associaties, zoals stilstand, afgeschreven zijn of het ontbreken van dynamiek. Voelen ouderen zich […]

Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs

Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs speciaal de 10de, 11de en 12de voordracht – Hugo Pronk Wat speelt zich allemaal af in de wereld van het kind, verborgen voor de volwassenen, maar van bepalend belang voor die volwassen geworden mens? Autoriteit, vermoeidheid en geheugen zijn wezenlijke elementen in het onderwijs. Wat […]

IS DE KAST LEEG? PLEIDOOI VOOR GEWETENSONDERZOEK VAN DE LEERKRACHT – Hugo Pronk

  In dit pedagogische pareltje houdt Hugo Pronk een pleidooi voor gewetensonderzoek van de leerkracht. De vrijescholen verheugen zich in een enorm stijgende toestroom van kinderen en ouders. Daarmee gepaard gaat een geweldige groei. Dat vraagt een grote verantwoordelijkheid van leerkrachten en ouders. De vraag is: ‘Staan we nog onder dezelfde ster?’ Wat is er […]

ISIS – MARIA – SOFIA – HET GEHEIM VAN HET EEUWIG-VROUWELIJKE – Rudolf Steiner

  De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden. Versterken en veredelen van willen, voelen en denken. Met sprekende voorbeelden geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen, èn voor de zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten, de diverse planeetkwaliteiten, vormen het sturende principe. Met een essay van Hugo Pronk.

Je kind beter begrijpen – Ieder kind zijn eigen constitutie – Loïs Eijgenraam

Je kind beter begrijpen – Ieder kind zijn eigen constitutie – Loïs Eijgenraam Dit boek gaat over kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Het kind werkt gedurende deze jaren fysiologisch gezien aan zijn lichaam om het tot een geschikte eigen behuizing om te werken. Hoe dat proces verloopt, bepaalt mee het levensgevoel […]

Jozef van Arimathea… …en de weg van de heilige graal – Judith von Halle

Jozef van Arimathea… …en de weg van de heilige graal – Judith von Halle   Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de ‘eerstesteenleggingen’ voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland. De eigenlijke verdienste van Jozef van Arimathea, die het vergeestelijkte bloed […]

Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Kan eenzaamheid zinvol zijn? Renée Zeylmans Wat heeft mij bewogen om over eenzaamheid te schrijven? Je kunt niet over iets spreken of schrijven als je het niet zelf hebt doorgemaakt. Eenzaamheid in zijn vele vormen is dan ook geen theorie voor mij. Ik kan er nu pas over schrijven, nu ik grotendeels door mijn leven […]

Kan lijden zinvol zijn?

Kan lijden zinvol zijn? RenéeZeylmans Woorden vinden om over leed en verdriet te schrijven, en om vervolgens warmte en liefde toe te voegen aan die woorden is een worsteling! Er is zoveel leed in de wereld en in ons persoonlijk leven. Zien we nog toekomst? Is het niet vaak zo dat we in onze diepste […]

Karma van het beroepsleven – Steiner Rudolf

In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan. Maar Steiner blikt niet nostalgisch terug naar een oudere economische orde. Hij ziet de technische doordringing van het arbeidsproces […]

Kennismaking met de Christengemeenschap – Otilia Broekers

Kennismaking met de Christengemeenschap – Otilia Broekers De Christengemeenschap is in 1922 gesticht met medewerking van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, als beweging tot religieuze vernieuwing. Ze streeft ernaar basiswaarheden van het christelijk geloof een nieuwe en levende inhoud te geven. De antroposofische inzichten zijn hierbij behulpzaam. Deze kerk kent geen leerregels in de […]

Ketenen tot vrijheid – Demonstraties sociaaltherapie

Ketenen tot vrijheid – Demonstraties sociaaltherapie Tine Verhagen en Albert de Vries Schetsen van situaties uit de praktijk van alledag van een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Heel mooi wordt zichtbaar hoe Tine, zonder zich te verliezen in een grenzeloos meegaan, vanuit een positieve grondhouding, vanuit een eigen ’ja-zeggen’, meebeweegt met […]

Kleur in de klas – Jet Nijhuis

Kleur in de klas – Jet Nijhuis   Kinderen schilderen op de vrijeschool met aquarelverf op een vochtig papier. Dit is de zogenaamde nat-in- nattechniek. Al schilderend leren de kinderen de kleuren kennen in hun vele nuances, in hun veranderlijkheid en in hun spel met andere kleuren. Kinderen beleven ook dat het rood kan snuiven […]

Kleuren

Rudolf Steiner

Kleurmeditatie – Kees Veenman

Kleurmeditatie – Kees Veenman Kleur is onderdeel van ons dagelijks leven. Kunnen we kleur intenser leren beleven? Hoe dringen we dieper door in de kleur? Met talrijke voorbeelden en experimenten leidt Veenman ons naar dynamiek en wezen van de kleuren. Belangrijk onderdeel vormt de kleur in sprookjes en in de deugden. Een fenomenaal beleven van […]

Kracht en geheim van de meditatie

Kracht en geheim van de meditatie – Anton Kimpfler Anton Kimpfler gaat in zijn boek met de lezer op weg. Elke paragraaf en bijna elke zin kan tot eigenlijke meditatie worden. Gaandeweg krijgt de lezer ook moed en vertrouwen om op de weg van de meditatie verder te gaan doordat een blik gegund wordt in […]

Leerrijpheid – Van kleuterklas naar groep 3/klas 1 – Loïs Eijgenraam

Leerrijpheid – Van kleuterklas naar groep 3/klas 1 – Loïs Eijgenraam Motorische ontwikkeling, tanden wisselen, beginnende geletterdheid, dominantie, de kindertekening, lateralisatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling…Op veel (vrije)scholen wordt door de kleuterleerkracht, intern begeleider en an­de­ren met grote aandacht gekeken naar kleuters die de overgang van de kleuterklas (groep 2) naar klas 1 (groep 3) gaan maken. […]

Leiden vanuit de toekomst – Van ego-systeem naar eco-systeem

Leiden vanuit de toekomst – Van ego-systeem naar eco-systeem Otto Scharmer en Katrin Kaufer Otto Scharmer en Katrin Kaufer maken een grondige analyse van de onderliggende oorzaken van de economische, sociale en spiritueel-culturele crises van onze tijd. Voorts bieden zij een praktische methode waarmee leiders de belangrijkste uitdagingen van onze tijd kunnen aangaan om een […]

Leven met de doden 2

Rudolf Steiner

Levend denken – Mieke Mosmuller

Levend denken – Mieke Mosmuller   Levend denken Mieke Mosmuller In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek uitgewerkt in woorden, gedachtegangen, verdiepingen, meditaties. Het menselijke denken kan […]

Licht – een vertelling Monique van der Zanden

Licht – een vertelling – Monique van der Zanden Zonder jou is de wereld niet compleet Licht glimlachte en zei: ‘Zie je deze boom? Elk blad, elk takje, elk stukje van de schors en elke wortel is uniek. Allemaal zijn ze verschillend van elkaar, toch vormen ze samen de boom. Doordat ieder deel van de boom […]

LIEFDE – DE OPGAVE VAN DE AARDE – Renée Zeylmans

LIEFDE – DE OPGAVE VAN DE AARDE – Renée Zeylmans 78 pagina’s – Prijs € 14,50 – ISBN 9789491748271 Liefde is gekend worden in je diepste kern. De weg van de liefde bewandelen is een inwijdingsweg, in deze en komende eeuwen. En die weg is niet alleen weggelegd voor de enkeling, maar voor de hele […]

Liefde en erotiek

Rudolf Steiner

Liefdevolle begrenzing – Basis voor gezonde ontwikkeling Loïs Eigenraam

Liefdevolle begrenzing – Basis voor gezonde ontwikkeling – Loïs Eigenraam We leven in een bijzondere tijd. Weinig lijkt meer vanzelfsprekend te zijn. Ouders geven aan soms niet meer te weten of en hoe zij grenzen moeten geven aan hun kind. Adviezen ‘vliegen’ ouders om de oren. Eenduidigheid in deze adviezen is vaak ver te zoeken. […]

Macrokosmos en microkosmos

Macrokosmos en microkosmos Rudolf Steiner In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het oude Egypte en leidde naar de geestelijke binnenwereld: de microkosmos. […]

Maria Magdalena uit de verf – Veertig schilderijen met verborgen symboliek – Danielle van Dijk

Maria Magdalena uit de verf – Veertig schilderijen met verborgen symboliek – Danielle van Dijk Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Op 10 juni 2016 heeft paus Franciscus I Maria Magdalena officieel tot apostel naast Petrus […]

MATERIE STERFT – GEEST WORDT GEBOREN – Judith von Halle

MATERIE STERFT – GEEST WORDT GEBOREN – Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha – Judith von Halle 120 pagina’s – Prijs € 16,50 – ISBN 9789491748233 De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die – oppervlakkig gezien – uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden […]

Meditatie

Arthur Zajonc

Meditaties over onmacht

Meditaties over onmacht Christine Gruwez Het thema van dit boek is de onmacht die ieder van ons te beurt valt bij het volgen van het nieuws, de ellende in de wereld. Christine Gruwez schrijft hierover met liefde, passie, overgave, maar vooral met veel doorzicht in de natuur en de aanleg van de hedendaagse mens. Zij […]

Mens en machine

Rudolf Steiner

Menskunde – Hartmann Otto J

Menskunde – Hartmann Otto J. De Nederlandse vertaling van Otto J. Hartmanns Menschenkunde verwoordt en belicht de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde. Antroposofische geneeskunde is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita Wegman. Het uitgangspunt is dat alle levende wezens behalve een fysiek lichaam ook een levenskrachtenlichaam (etherlichaam) en een […]

Met de doden leven

Arie Boogert

Metgezelplanten en hoe je ze kunt gebruiken – Helen Philbrick en Richard Gregg

Metgezelplanten en hoe je ze kunt gebruiken – Helen Philbrick en Richard Gregg In 1943 publiceerde Richard Gregg een kleine brochure over combinatieteelt. Hij beschreef daarin dat bepaalde planten elkaar leken te beïnvloeden, zowel gunstig als ongunstig, wanneer ze dicht bij elkaar in de buurt groeien. Helen Philbrick werkte vervolgens zeer intensief met Greggs uitgangspunten […]

Metgezelplanten en hoe je ze kunt gebruiken – Helen Philbrick en Richard Gregg

Metgezelplanten en hoe je ze kunt gebruiken – Helen Philbrick en Richard Gregg   In 1943 publiceerde Richard Gregg een kleine brochure over combinatieteelt. Hij beschreef daarin dat bepaalde planten elkaar leken te beïnvloeden, zowel gunstig als ongunstig, wanneer ze dicht bij elkaar in de buurt groeien. Helen Philbrick werkte vervolgens zeer intensief met Greggs […]

Michaël voor het moderne bewustzijn – Rudolf Steiner

Michaël voor het moderne bewustzijn Rudolf Steiner   Hoe is de werking van het beeld van Michaëls strijd met de draak op ons gevoel? – De rol van het ijzer vroeger, nu en in de toekomst. Wat hebben wij te maken met zwavel en ijzer? Het Michaëlfeest als nieuwe sociale impuls. Twee essays en twee […]

Mijn brein denkt niet, ik denk

Mijn brein denkt niet, ik denk Arie Bos Het college dat mijn studenten neurofilosofie altijd het meest fascineert (en dat ze tegelijkertijd het meest haten omdat we er niet uitkomen) gaat over de vraag: hebben we een geest? En, zo ja, hoe verhoudt zich die tot het lichaam (inclusief het brein)? En maakt het uit […]

Mondriaan en Steiner – wegen naar nieuwe beelding – Jacqueline van Paaschen

Mondriaan en Steiner – wegen naar nieuwe beelding – Jacqueline van Paaschen Steiners esoterische visie is tot op heden als bron vrijwel veronachtzaamd in kunsthistorische beschouwingen over Mondriaan. Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van de originele bundel transcripties van de voordrachten die Steiner in 1908 in Nederland hield en deel uitmaakte van de nalatenschap […]

Naar de voet van de regenboog.

Naar de voet van de regenboog. Een zoektocht naar een andere wereld, met de projectieve geometrie als metgezel Herman Meyvis Dit boek is de eerste Nederlandstalige inleiding op de projectieve meetkunde, zonder formules, maar met inzichtelijke tekeningen. De auteur is Herman Meyvis, leraar wiskunde en wetenschappen, mede-oprichter van Steinerschool De Es in Antwerpen. In de […]

Nabij zijn – Handreikingen voor levensvragen – Renée Zeylmans

Nabij zijn – Handreikingen voor levensvragen – Renée Zeylmans Rond ons vijftigste beleven we vaak een omslagmoment in het leven. Moet ik ander werk gaan doen? Hoe gaan we voor onze ouders zorgen? Hoe ziet ons leven eruit als de kinderen uit huis zijn? Maar één ding is zeker: er komt beslist geen einde aan […]

Natuurwezens – Hans Stolp

In de afgelopen decennia treden er steeds meer mensen naar voren die over hun ervaringen met natuur- of elementenwezens spreken. Deze wezens werken in het verborgene aan de natuur. Door zijn intellectuele ontwikkeling is de mens zijn vroegere verbinding met de natuurwezens verloren. Nu is het aan de orde om een nieuwe, bewuste verbinding met […]

Oefeningenboek kunstzinnige therapie – 250 oefeningen uit de praktijk – de Vletter Klaartje en Dorresteijn Marjolein

Oefeningenboek kunstzinnige therapie – 250 oefeningen uit de praktijk – de Vletter Klaartje en Dorresteijn Marjolein In het Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie delen meer dan honderd kunstzinnig therapeuten hun oefeningen en ervaringen uit de praktijk. Aan de hand van de seizoenen en hun kenmerkende kwaliteiten zijn ruim 250 oefeningen weergegeven, samen met praktische tips, toepasselijke boektitels, afbeeldingen […]

Öland breien – Marja de Haan

Öland breien – Marja de Haan Dit boek vertelt het verhaal van een winkeltje, een eiland, de natuur, schapen, mensen en breien. Hoe passie voor wol dit alles samenbracht en inspireerde tot een breiboek waarin de natuur op Öland zichtbaar en voelbaar wordt. Öland Breien is een samensmelten van natuurfoto’s, breipatronen en het verhaal van […]

Ontspannen opvoeden in 12 stappen

Ontspannen opvoeden in 12 stappen – Chritiane Kutik Wanneer een kind wordt geboren voelen de ouders niets dan vreugde, blijdschap en geluk, maar stress en uitputting kunnen al snel de overhand krijgen en er ontstaan spanningen. In dit beknopte en praktische boek geeft Christiane Kutik twaalf eenvoudige handvatten om de rust en kalmte terug te […]

Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff – Jansen Ton, Selg Peter In dit boekje wordt vanuit verschillende invalshoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als geesteswetenschapper. Daarbij komen niet alleen herinneringen aan zijn persoon en zijn voordrachten aan bod, maar wordt ook […]

Op je wenken bediend – Grenservaringen

Op je wenken bediend – Grenservaringen Siegwart Knijpenga Onze menselijke geest leeft van geestelijk voedsel. Maar waar krijg je dat? En hoe krijg je dat zodat het ook smaakt? Siegwart Knijpenga laat in dit boek zien dat dit voedsel je dagelijks wordt aangereikt, van buitenaf en van binnenuit meestal onverwachts en verrassend. Steeds meer mensen […]

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap – John Hogervorst

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap – John Hogervorst ”Dat wat we ’toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden. De wereld van het […]

Opstanding

Rudolf Steiner

Organen, innerlijk gezien

Rudolf Steiner  

Ouder worden – Verleden – heden – toekomst – Renée Zeylmans

Ouder worden – Verleden – heden – toekomst – Renée Zeylmans De enige zekerheid in het leven is dat we ieder jaar ouder worden. Daar feliciteren we elkaar mee op onze geboortedag. Als je jong bent, is het ouder worden een vreugde: het geeft perspectief. Maar als je de vijftig bent gepasseerd, ga je er […]

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed – Het mysterie van de verwandeling – Judith von Halle

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed – Het mysterie van de verwandeling – Judith von Halle Ook de beschrijvingen in dit derde deel van de reeks ‘Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren’ zijn voortgekomen uit het autonome geestelijk beleven van de schrijfster. Enerzijds gaat het daarbij om het directe meebeleven van de […]

Over het mysterie van het Boze – In dialoog met het boek ‘De aardse en de kosmische mens’

Over het mysterie van het Boze – In dialoog met het boek ‘De aardse en de kosmische mens’ van Bruno Skerath – Christine Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem Het thema van het Boze is actueler dan ooit. Dagelijks worden we er in de media mee geconfronteerd, vaak met alle gruwelijke details. Dit […]

Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren – Johannes de Doper – Johannes de Evangelist – Johannes Zebedeüs – Judith von Halle

Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren – Johannes de Doper – Johannes de Evangelist – Johannes Zebedeüs – Judith von Halle Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. Daarbij hoort de tot nu toe verborgen […]

Over Liefde

Over Liefde Rudolf Steiner Een klein maar kostbaar geschenk(boek)je: 47 uitspraken over de liefde In één van zijn vele voordrachten zegt Rudolf Steiner, sprekend over de liefde, dat het een illusie is om te denken dat het mogelijk is liefde in een definitie te beschrijven. Liefde laat zich nauwelijks in woorden vangen en al zeker […]

Paaszaterdag – De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg – Judith von Halle

Paaszaterdag – De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg – Judith von Halle Judith von Halle richt de geestelijke blik op het inwendige van de aarde, die zelf een levend organisme is en als een spiegel de zielentoestanden van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst weergeeft. Uitgaande van de […]

Pasen – De stille week van Palmpasen tot Pasen – Woutersen Alice e.a.

Pasen – De stille week van Palmpasen tot Pasen – Woutersen Alice e.a. De Stille Week, van Palmzondag tot Stille Zaterdag, is een week vol gebeurtenissen. Het is mooi om deze gebeurtenissen met bewustzijn te volgen, om dan op Paasmorgen te ervaren dat Pasen het feest van de Opstanding is. Hoe kunnen we onze kinderen […]

Philippe – Mieke Mosmuller

Philippe – Mieke Mosmuller “Het moest toch mogelijk zijn dat de mens de weg vindt die hem is bereid? Er ligt toch in de hele ontwikkeling een diepe zin verborgen? Het kan toch niet zijn, dat de weg met zoveel zorg is geëffend en dat dan toch de gehele mensheid een afslag neemt.” Philippe is […]

Piloot zijn van je eigen levensreis – Adriaan Bekman

Piloot zijn van je eigen levensreis – Adriaan Bekman Acht wegen naar een vervuld leven Worstelen we niet allemaal in ons streven naar een vervuld leven? Is gelukkig zijn niet ons hoogste doel? Kunnen we op een vruchtbare manier overweg met het complexe leven dat we vandaag leiden? Is er plaats voor liefde en respect? Voel […]

Praktijkboek Dynamische oordeelsvorming

Praktijkboek Dynamische oordeelsvorming – Een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie Martin van den Broek Individuele beslissingen en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld gebeurt. De huidige tijd noodzaakt mensen en organisaties om onder hoge tijdsdruk keuzes te maken. Dit heeft het risico van te snel genomen besluiten waarvan de consequenties onvoldoende zijn […]

Prometheus

Mieke Mosmuller

Religieuze oriëntatie – Leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner

Religieuze oriëntatie – Leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner In deze publicatie vindt men de leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner met betrekking tot religieus onderwijs zoals verzameld door Karl Stockmeyer. Verder ook nog de tekst ‘Het religieuze, het godsdienstonderwijs en de cultische handelingen in de wereldschoolbeweging. Rudolf Steiners impuls als opdracht voor de toekomst’ van Helmut von Kügelchen.

Religieuze stromingen – Jahwe – Mohammed – Boeddha – Christus

Religieuze stromingen – Jahwe – Mohammed – Boeddha – Christus – Rudolf Steiner Als we de karakteristieken van de religies willen doorgronden, dan moeten we naar de verschillen kijken. Meer dan naar de overeenkomsten; dan wordt vaak geconcludeerd dat de religies allemaal gelijk zijn. Maar, het boeddhisme, wat maakt dat zo anders dan het christendom? […]

Ritmes in de mens

Rudolf Steiner  

Rudolf Steiner – meester van de witte loge – Over de occulte biografie

Rudolf Steiner – meester van de witte loge – Over de occulte biografie Judith vonHalle Wie was de Christus-dienaar Rudolf Steiner? De vraag naar de werkelijke geboortedatum van Rudolf Steiner vormt de poort tot een inzichtsweg, die ons direct in de karmische biografie binnenleidt van een mens, van wie de grootsheid van het hogere wezen […]

RUDOLF STEINER – ANTROPOSOFIE – SATURNUSWEG – Adriaan Bekman

Het was Rudolf Steiners grote wens na de kerstbijeenkomst van 1923 dat met de grondsteenlegging in de harten van de aanwezigen (Mensenziel) en het inrichten van de nieuwe antroposofische vereniging en de hogeschool voor geesteswetenschap, een nieuwe weg van zielenscholing, de Saturnusweg, geopend zou worden voor alle mensen van goede wil. Deze weg zou ons […]

Schilderen op school

Dick Bruin, Attie Lichthart

Speelruimte – Avontuur als basis voor de opvoeding – Monique van der Zanden

Speelruimte – Avontuur als basis voor de opvoeding  – Monique van der Zanden Kinderen zijn doeners. Ze hebben ruimte nodig om te spelen, te experimenteren, te ervaren, te ontdekken en te fantaseren. Door met alle zintuigen te spelen leren kinderen zichzelf, anderen en de aarde kennen; zo creëren ze een stevige basis vol warme herinneringen, […]

Spiritualiteit en pathologie – Een cursus voor artsen en priesters – Rudolf Steiner

Spiritualiteit en pathologie – Een cursus voor artsen en priesters – Rudolf Steiner In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen ‘heiligen’ en ‘dwazen’. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische ontwikkelingen. Waar het ene gepaard gaat met […]

Spiritualiteit in het dagelijks leven: Alles is geest

Spiritualiteit in het dagelijks leven: Alles is geest Loek Dullaart In heel ons dagelijkse leven zijn mogelijkheden te vinden om de werking van het spirituele te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Het hele leven kan op die manier een inwijdingsweg worden. Vaak gaan we voorbij aan de spirituele mogelijkheden die ons elke dag weer […]

Spreekkunst – Werkboek

Spreekkunst – Werkboek Michaëla Klinkenberg   Spreken lijkt iets van alledag maar is bijzonder creatief. Michaëla Klinkenberg werkte met deze kunst als spraakdocent, spraaktherapeut en voordragend artiest. Haar werkervaring heeft zij gebundeld in dit boek, waarin alle aspecten van het spreken worden behandeld: adem, stem, articulatie, intonatie, gebaar, expressie en presentatie. Naast aandacht voor veel […]

Spreken tot de sterren – Scheppingsverhaal – Wil Uitgeest, Frederiek Nelissen

Spreken tot de sterren – Scheppingsverhaal – Wil Uitgeest, Frederiek Nelissen Spreken tot de sterren is een eigentijds scheppingsverhaal, verteld in meditatieve beelden. Deze beelden bestaan uit 38 schilderijen van Frederiek Nelissen, met daarnaast korte poëtische teksten van Wil Uitgeest. Frederiek en Wil hebben zich laten inspireren door het boek Uit de schoot der goden. […]

Sterren – Een familiegids voor de nachtelijke hemel – Adam Ford

Sterren – Een familiegids voor de nachtelijke hemel – Adam Ford De afmetingen van het universum zijn fascinerend. Je gaat erin op als je naar de sterren kijkt, naar het getwinkel en de patronen aan de hemel. In het boek Sterren vind je veel wetenswaardigheden, en ook hoe we daar achter zijn gekomen. Het gaat […]

The Artist’s way voor ouders – Julia Cameron

The Artist’s way voor ouders – Julia Cameron Al vele jaren hebben mensen mij gevraagd dit boek te schrijven. The Artist’s Way gaat over het herontdekken van je creativiteit. We ontdekken daarbij het terrein dat we in het verleden hebben bereisd. The Artist’s Way voor ouders is gericht op het cultiveren van creativiteit, zodat we […]

Theorie U in teams – Clarine Campagne

Theorie U in teams – Clarine Campagne Veel mensen hebben weleens gehoord van Theorie U en zouden ermee aan het werk willen. Zij hebben ideeën over wat er in hun werkomgeving echt moet worden veranderd. Zij voelen de noodzaak om zelf verantwoordelijkheid te nemen: voor het werk, voor hun eigen idealen en voor de kwaliteit […]

Theorie U in teams – Clarine Campagne

Theorie U in teams – Clarine Campagne Veel mensen hebben weleens gehoord van Theorie U en zouden ermee aan het werk willen. Zij hebben ideeën over wat er in hun werkomgeving echt moet worden veranderd. Zij voelen de noodzaak om zelf verantwoordelijkheid te nemen: voor het werk, voor hun eigen idealen en voor de kwaliteit […]

Transparanten doorlicht – Juul van der Stok & Mabel Slangen

Transparanten doorlicht – Juul van der Stok & Mabel Slangen Dit werkboek biedt een schat aan voorbeelden en patronen, uitgebreide werkbeschrijvingen en kleurrijke foto’s ter inspiratie voor het maken van transparanten. Transparanten zijn voorstellingen bestaande uit meerdere lagen gekleurd zijdevloei- of vliegerpapier, die hangend voor het raam doorlicht worden. Jaarfeesten en seizoenen kunnen door een passende transparant […]

Uitwendige therapieën – Wikkels, kompressen en baden

Ina Emous-van der Kooij, Sonja van Hees, Katie Willink-Maendel, Mirjam Zonneveld

Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien

Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien Frankema Door Ruim vijftien jaar geleden besloot Door Frankema haar kinderen niet te laten vaccineren. Die beslissing stuitte op een muur van onbegrip en vooroordeel. Vaccins zijn er toch om kinderen te beschermen? Het was voor haar het begin van een langdurig onderzoek om […]

Van binnen en buiten-Wolter Bos

Van binnen en buiten-Wolter Bos   De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden. Veranderingen in willen, voelen en denken aanbrengen. Met sprekende voorbeelden geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen. En voor de zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten zijn ‘t leidmotief. Met een essay van Hugo Pronk.

Van de sloffen en de beer – Jacques Meulman

Van de sloffen en de beer – Jacques Meulman   Heeft u wel eens te maken gehad met een keuzeprobleem voor uw kind? Doorzien wij het probleem van keuzes maken door kinderen? ‘Moet ik kiezen, wat is goed, wat is slecht?’ Oordelen en kiezen zijn van cruciaal belang in onze gecompliceerde wereld. Opvoeding en onderwijs […]

Van Kerst naar Carnaval – Woutersen Alice

Van Kerst naar Carnaval – Woutersen Alice Moeder Aarde – Elementenwezens – Maria Lichtmis – Carnaval Als de dagen na de kersttijd gaan lengen, wordt Moeder Aarde wakker en gaan de elementenwezens die de aarde verzorgen weer aan de slag. Op 2 februari wordt het feest van Maria Lichtmis gevierd: het licht, dat we in […]

VERBINDING MET DE GESTORVENEN – Het belang van wederzijdse ondersteuning – Renée Zeylmans

  In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar de gestorvenen leven. Die hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen. Onze overleden dierbaren zijn dus vlakbij ons. Het is van levensbelang om ons bewust te worden van deze omstandigheid. Alle gestorvenen hebben behoefte […]

Verborgen vermogens en geheime genootschappen – Rudolf Steiner

Verborgen vermogens en geheime genootschappen – Rudolf Steiner Krachten die in het sociale leven of in de economie werken? Geheime genootschappen? Steiner benoemt ze soms anders en karakteriseert de machtige verborgen krachten waardoor individuen en mensengemeenschappen worden beïnvloed. Wie zien in hoe er wordt gemanipuleerd. Het oosten, midden en westen krijgen door deze inzichten een […]

Vergeten

Rudolf Steiner

Vilten met kinderen

Christel Dhom

Visjes horen in het water – De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

Visjes horen in het water – De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen Cornelis Boogerd Dit boek is een aanvulling op Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind (2010). Daarin werd de betekenis van het etherlichaam voor de opvoeding van jonge kinderen onderzocht. In deze uitgave worden […]

Voedsel voor de ziel – De geestelijke waarde en werking van voedingsmiddelen – Heinz Grill

Voedsel voor de ziel – De geestelijke waarde en werking van voedingsmiddelen – Heinz Grill Je bent niet wat je eet, je bent hoe je je tot voedsel verhoudt. Het eerste boek dat diepgaand een relatie legt tussen voeding en geestelijke ontwikkeling. Een uitgebreide duiding van alle belangrijke voedingsmiddelen en hun spirituele betekenis. De mens is […]

Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen Arjen Nijeboer Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen revolutionaire idealen, maar kernwaarden die de basis van de maatschappij kunnen vormen. Rudolf Steiners visie op een gezonde inrichting van de maatschappij is dan ook gebouwd op vrijheid, gelijkheid en broederschap.  In die visie verbond hij […]

Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?

Spectaculaire nieuwigheden over onze verre voorouders –  Skerath Bruno  

Waarheidsliefde

Rudolf Steiner

Waarnemen – wat een vreugde! – Wolter Bos

Waarnemen – wat een vreugde! – Wolter Bos Waarnemen: een saai onderwerp? Wolter Bos weet je er enthousiast voor te maken. Hij neemt ons mee in de tijd en in de ruimte. En hij beschrijft hoe het waarnemen je blij maakt. Tevens introduceert Bos een nieuwe term: de ‘verandermacht’. Heeft goed kijken ook betekenis voor […]

Waarnemen – wat een vreugde! – Wolter Bos

Waarnemen – wat een vreugde! – Wolter Bos Waarnemen: een saai onderwerp? Wolter Bos weet je er enthousiast voor te maken. Hij neemt ons mee in de tijd en in de ruimte. En hij beschrijft hoe het waarnemen je blij maakt. Tevens introduceert Bos een nieuwe term: de “verandermacht”. Heeft goed kijken ook betekenis voor […]

Waarom doe ik wat ik doe? Menskunde in de praktijk – Jaap van de Weg

Waarom doe ik wat ik doe? Menskunde in de praktijk – Jaap van de Weg Ja, waarom doe ik wat ik doe? Meestal doe ik iets zonder erbij na te denken, zeg maar op de automatische piloot. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lopen. Daar denk ik niet over na. Ik kijk om me heen of […]

Wat beweegt jou? – Maartje van der Wees

Wat beweegt jou? – Maartje van der Wees Waarom dit boekje? IK BEN NU zevenendertig jaar met euritmie bezig. Al die tijd leg ik, als mensen er naar vragen, uit wat het is. Soms heel enthousiast en bevlogen, soms ook stotterend en zoekend naar woorden. Ik heb het uitgelegd aan ouders van kinderen aan wie […]

Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff Mede dankzij de belangeloze inzet van vertaalster Sari van Panhuys-Wagens­veld kon tussen alle bedrijven door ook nog het boekje Wat is antroposofie? verschijnen. Klein, maar fijn, dat is bij uitstek van toepassing op dit bijzondere werkje, dat Sergej Prokofieff al in 2004 schreef. Op zijn speciaal verzoek verschijnt […]

Wat is antroposofie? Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff Mede dankzij de belangeloze inzet van vertaalster Sari van Panhuys-Wagens­veld kon tussen alle bedrijven door ook nog het boekje ‘Wat is antroposofie?’ verschijnen. Klein, maar fijn, dat is bij uitstek van toepassing op dit bijzondere werkje, dat Sergej Prokofieff al in 2004 schreef. Op zijn speciaal verzoek verschijnt […]

Wat is de vrijeschool? – Jet Nijhuis en Hapé Smeele

Wat is de vrijeschool? – Jet Nijhuis en Hapé Smeele   Dit boekje toont in beeld en tekst wat de praktijk en de visie van het vrijeschool-onderwijs is. In heldere taal en zonder jargon. Met 67 foto’s in full colour. Ideaal om uit te delen aan toekomstige vrijeschoolouders of aan vrienden/grootouders om het vrijeschoolonderwijs uit […]

Wat onkruid ons kan vertellen – Pfeiffer Ehrenfried E.

Wat doe je om van je onkruid af te komen, en waarom? Waarom groeit specifiek die plant op die plek? Wat vertelt het over de grond, en wat vertelt het over jou? In dit waardevolle boekje kun je alles lezen over planten die bekend staan als onkruid. Ehrenfried Pfeiffer bespreekt welke soorten onkruid er bestaan, […]

Wederkomst en weerstand – Christus in het etherische – Rudolf Steiner

Wederkomst en weerstand – Christus in het etherische – Rudolf Steiner De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte broederschappen die […]

Werelden en wezens

Jaap van de Weg

Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam

Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam Een beschrijving van de meest gebruikt planten die bij uitwendige therapieën zoals baden, kompressen en massages, worden gebruikt, met foto’s. De werkzame stoffen, de verschijningsvorm, de relatie met de elementen én de toepassingen worden hier kort per plant beschreven. Dit werkboek is […]

WIJSHEID IN RUSSISCHE SPROOKJES EN VROUWE SOFIA – Alice Woutersen-van Weerden

WIJSHEID IN RUSSISCHE SPROOKJES EN VROUWE SOFIA – Alice Woutersen-van Weerden 256 pagina’s – Prijs € 24,50 – ISBN 9789491748172 Met illustraties van Lilian van der Stap Vrouwe Sofia… In Istanbul werd de grootste kerk aan haar gewijd: de Aya Sofia (heilige wijsheid). In Bulgarije werd zelfs de hele hoofdstad naar haar genoemd: Sofia. Wat […]

Wilsopvoeding en wilsscholing – Joop van Dam

Wilsopvoeding en wilsscholing – Joop van Dam Joop van Dam (Ü 2016) was als arts en schoolarts innig verbonden met opvoeding en onderwijs. Vooral de gezondmakende werking van opvoeden – die rechtstreeks verbonden is met de wil van zowel het kind als de opvoeder – hadden zijn aandacht. In deze lezing schetst hij de wilskrachten in […]

Woede

Rudolf Steiner

Wordt vervolgd – De logica van karma en reïncarnatie

Wordt vervolgd – De logica van karma en reïncarnatie Michiel Rietveld Wie het boek ‘Wordt vervolgd’ leest, begint aan een gevaarlijk avontuur: het verandert je leven. Wanneer een schrijver dat weet te bewerkstelligen is zijn werk geslaagd. ‘Hans Stolp in het voorwoord bij dit boek. Michiel Rietveld heeft de vrucht van een kwart eeuw werken […]

Zeker weten, denken loont! De weg naar een rijk oordeelsvermogen in puberteit en adolescentie – Wilbert Lambrechts en Herman Meyvis

  Wat is steinerpedagogie in het middelbaar onderwijs? Wat wil de steinerpedagogie in de leeftijdsfase van puberteit en adolescentie? Wat is er de finaliteit van ? Dat wordt hier nagegaan met voorbeelden uit het literatuur- en wetenschapsonderwijs, twee zwaartepunten uit een weliswaar veel breder aanbod. Het gaat echter om meer: om dezelfde ontwikkelingsweg van het […]

Zelfkennis

Rudolf Steiner

Zelfopvoeding

Rudolf Steiner

Ziekte en karma

Rudolf Steiner

Zin in leraarschap?!

Christof Wiechert

Zwanenvleugels – Een spirituele autobiografie. Deel I Kinderjaren en jeugd – Judith von Halle

Zwanenvleugels – Een spirituele autobiografie. Deel I Kinderjaren en jeugd – Judith von Halle Deze autobiografische vertelling gaat over buitengewone innerlijke belevenissen van een mens, die in het derde levensjaar door een beslissende gebeurtenis uit het kinderlijke schemerbewustzijn ontwaakt en zich plotseling afvraagt: waar was ik vroeger? Dan begint de jacht naar het verloren volledige […]


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner