Antroposofie in de praktijk

Antroposofie komt tot leven door er mee te werken ten behoeve van mens en maatschappij. Een bekend voorbeeld is de antroposofische gezondheidszorg. Ruime bekendheid genieten ook het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, de zogenoemde heilpedagogie.

Antroposofie werkt ook inspirerend op andere gebieden, zoals de wetenschap en de kunst. Voorbeelden daarvan vindt men in het natuurwetenschappelijk onderzoek, de euritmie, de spraak- en toneelkunst en de architectuur. Over de hele wereld zijn tal van mensen vanuit de antroposofie beroepsmatig aan het werk. De ideeën en adviezen van Rudolf Steiner vormen nog steeds een vruchtbare basis voor al deze beroepsgebieden. Van hieruit heeft de afgelopen tachtig jaar voortdurend onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing plaatsgevonden, aansluitend bij actuele vragen en problemen.

De Antroposofische Vereniging draagt hieraan bij, onder andere door het bevorderen van studie en onderzoek.


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis