Antroposofie in de praktijk

Antroposofie komt tot leven door er mee te werken ten behoeve van mens en maatschappij. Een bekend voorbeeld is de antroposofische gezondheidszorg. Ruime bekendheid genieten ook het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, de zogenoemde heilpedagogie.

Antroposofie werkt ook inspirerend op andere gebieden, zoals de wetenschap en de kunst. Voorbeelden daarvan vindt men in het natuurwetenschappelijk onderzoek, de euritmie, de spraak- en toneelkunst en de architectuur. Over de hele wereld zijn tal van mensen vanuit de antroposofie beroepsmatig aan het werk. De ideeën en adviezen van Rudolf Steiner vormen nog steeds een vruchtbare basis voor al deze beroepsgebieden. Van hieruit heeft de afgelopen tachtig jaar voortdurend onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing plaatsgevonden, aansluitend bij actuele vragen en problemen.

De Antroposofische Vereniging draagt hieraan bij, onder andere door het bevorderen van studie en onderzoek.


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner